Uitlenen van tractor geen landbouwdienst

Landbouwdiensten worden voor de btw omschreven als bebouwingswerkzaamheden en oogst- en teeltwerkzaamheden.

Uitlenen van tractor geen landbouwdienst

Landbouwdiensten worden voor de btw omschreven als bebouwingswerkzaamheden en oogst- en teeltwerkzaamheden. Al deze diensten zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. De aanleg en het onderhoud van tuinen, en diensten met betrekking tot dieren, behalve dan de dieren van een typisch landbouwbedrijf, vallen daar niet onder en zijn bijgevolg onderworpen aan het normale 21% btw-tarief.

In juni heeft Cassatie zich uitgesproken over de vraag of de verhuur van een tractor (die voor landbouw wordt ingezet) een landbouwdienst uitmaakt waarvoor dus het 6% btw-tarief geldt. Het verlaagde btw-tarief van 6% is beperkt tot landbouwdiensten zelf. Het ter beschikking stellen van materiaal om landbouwdiensten mee te verrichten, is zelf dus geen landbouwdienst, aldus Cassatie.