Nieuwe circulaire over geheime commissielonen verschenen

De aanslag geheime commissielonen op niet-aangegeven voordelen alle aard (VAA) kan volgens de wet niet toegepast worden als de verkrijger van de VAA ondubbelzinnig geïdentificeerd is binnen twee en een half jaar vanaf 01.01 van het betreffende aanslagjaar.

Nieuwe circulaire over geheime commissielonen verschenen

De aanslag geheime commissielonen op niet-aangegeven voordelen alle aard (VAA) kan volgens de wet niet toegepast worden als de verkrijger van de VAA ondubbelzinnig geïdentificeerd is binnen twee en een half jaar vanaf 01.01 van het betreffende aanslagjaar. Volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof van 26.09.2019 is de letterlijke wettekst echter strijdig met de Grondwet en mag de fiscus ook ná die twee en een half jaar de aanslag niet toepassen als de verkrijger van het VAA er nog op belast kan worden, omdat er anders dubbele belasting is.

De minister had al gezegd dat de fiscus zich bij deze rechtspraak neerlegt en dat blijkt nu ook uit een circulaire van 05.06.2020. Er staat echter een belangrijke nuance in waardoor er soms tijdelijk toch nog een dubbele belasting kan zijn, nl. zolang de belasting bij de genieter nog niet definitief is, of m.a.w. zolang hij die nog kan betwisten. Als de genieter in bezwaar gaat en daarna naar de rechtbank, kan dat dus wel even duren