Nieuwe btw-circulaire over vouchers verschenen

Sinds 1 januari 2019 is de btw-behandeling omtrent vouchers of waardebonnen wettelijk geregeld.

Nieuwe btw-circulaire over vouchers verschenen

Sinds 1 januari 2019 is de btw-behandeling omtrent vouchers of waardebonnen wettelijk geregeld. Het Btw-Wetboek werd in die zin dan ook aangepast. Ter verdere verduidelijking van de wettelijke regels terzake werd een FAQ uitgevaardigd die meer uitleg verschaft. Het een en ander is nu verschenen in een circulaire 2020/C/121 van 18.09.2020.

In de circulaire wordt o.m. aandacht besteed aan wat vouchers zijn voor de btw en wat daar niet onder valt. Ook geeft de Btw-Administratie haar nieuwe visie omtrent o.m. waardebonnen uitgegeven bij terugname van een artikel in geval van garantie. Verder wordt de btw-behandeling van restaurantbonnen en opname in de witte kassa besproken, alsook wat er moet gebeuren met met vouchers die nooit worden ingeruild.