Fiscus geeft in circulaire extra toelichting over zgn. carry back in de vennootschapsbelasting

De fiscus heeft reeds in het kader van de coronacrisis een vervroegde verliesaftrek (‘carry-back’) ingevoerd, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Fiscus geeft in circulaire extra toelichting over zgn. carry back in de vennootschapsbelasting

De fiscus heeft reeds in het kader van de coronacrisis een vervroegde verliesaftrek (‘carry-back’) ingevoerd, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Via een nieuwe circulaire geeft de fiscus een uitgebreide toelichting omtrent de correcte toepassing in de vennootschapsbelasting (Circ. 2020/C/122 van 22.09.2020).

De fiscus verduidelijkt o.m. dat de regeling enkel van toepassing is op vennootschappen die op 18.03.2020 niet konden worden aangemerkt als een vennootschap in moeilijkheden. Ook vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden van de regeling uitgesloten. De fiscus wijst er ook op dat de vrijstelling éénmalig en tijdelijk is (terugname in het volgende aj. om zo het verlies voor dat aj. geheel of gedeeltelijk te neutraliseren). Tenslotte besteedt de circulaire ook nog  aandacht aan de te vervullen formaliteiten voor de aanvraag van de vrijstelling.