Corona-update: circulaire verschaft uitleg over belastingvermindering geannuleerde kinderoppas

Voor kosten van kinderopvang kan in de personenbelasting aanspraak gemaakt worden op een belastingvermindering van 45% op de gedane uitgaven.

Corona-update: circulaire verschaft uitleg over belastingvermindering geannuleerde kinderoppas

Voor kosten van kinderopvang kan in de personenbelasting aanspraak gemaakt worden op een belastingvermindering van 45% op de gedane uitgaven. Er geldt wel een maximum van € 11,20/dag per opvangdag en per kind. De belastingvermindering is gebonden aan voorwaarden, zoals het feit dat de opvang effectief moet hebben doorgaan. Echter, door de Coronacrisis is dit niet altijd kunnen plaatsvinden.

Toch had de minister reeds bevestigd dat er in die omstandigheden alsnog aanspraak kan gemaakt worden op de belastingvermindering voorzover de gedane uitgaven niet teruggevraagd worden. In een circulaire van 10 september 2020 wordt daarover meer uitleg verschaft. Een terugbetaling op een andere manier dan in geld is niet toegestaan, zoals een terugbetaling in de vorm van een tegoedbon. Het tegoed mag daarentegen wel gebruikt worden voor kinderopvang in een later jaar (bv. in 2021). De betaling kan dan wordt aangewend voor het belastbaar tijdperk voor de belastingvermindering van kinderopvang.