Cassatie doet uitspraak over 6% btw renovatievoorwaarde

Werken in onroerende staat aan een pand van minstens 10 jaar oud kunnen onder het 6% btw-tarief vallen voor zover aan alle voorwaarden ter zake voldaan is.

Cassatie doet uitspraak over 6% btw renovatievoorwaarde

Werken in onroerende staat aan een pand van minstens 10 jaar oud kunnen onder het 6% btw-tarief vallen voor zover aan alle voorwaarden ter zake voldaan is. Die werken moeten dan de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud van een woning beogen. Het is niet vereist dat het pand reeds een privéwoning was voordat de werken van start gaan. Het volstaat dat het als privéwoning wordt aangewend nadat de werken zijn afgerond.

Voor de 6% btw is wel vereist dat het om renovatiewerken gaat en dus niet om een zgn. vernieuwbouw. Vaak bestaat er discussie hoe de grens tussen die twee moet getrokken worden, maar cassatie heeft zich daarover op 25 juni 2020 uitgesproken. Er is sprake van een renovatie als de uitgevoerde werken op relevante wijze steunen op de reeds bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren en, meer in het algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het bestaande gebouw. Dat is het enige criterium dat volgens het Hof van belang is. De kostprijs van de werken geeft dus geen uitsluitsel wat dat betreft, aldus cassatie.